background

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Oji İnşaat kalite politikasında aşağıda belirtilen ilkeleri benimsemektedir;

• Yasa ve mevzuat gereği olanlar da dâhil olmak üzere, çalışanlarının ve diğer tüm paydaşların ihtiyaçlarını anlamak,

• Projelerin yürütülmesi ve tamamlanması sürecinde yeterli kalitenin sağlanması, nitelikli personel kullanımı yanında sahip olunan en gelişmiş teknolojik donanım imkânlar ile garanti etmek,

• Yükümlü olduğu işleri uygun malzeme ve işçilik kullanarak, zamanında ve eksiksiz tamamlayarak işveren memnuniyetini sağlamak,

• Çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini güvence altına almak, bağlılığını ve memnuniyetini artırmak, eğitim ve bireysel gelişimini artırmak, şeffaf yönetim ilkesi doğrultusunda bilgi, sorumluluk paylaşımı ile yetkilendirilmiş takım ruhunu sürekli dinamik tutmak.