background

Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

Oji İnşaat vizyonu doğrultusunda;

• Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,
• Sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlamak,
• Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,
• Faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak,
• Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmek,
• Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirerek çevrenin korunmasını sağlamak.